7/3/11

Παρτέρια

Τα παρτέρια είναι εύκολες κατασκευές που μας εξυπηρετούν με 2 τρόπους. Αισθητικούς και πρακτικούς.
Το παρτέρι το κατασκευάζουμε ως μέσω συγκέντρωσης χώματος ώστε να φυτέψουμε λαχανικά ή καλλωπιστικά φυτά. Μπορεί να είναι πέτρινο, ξύλινο, από μπετόν ή ακόμα από χώμα.
Ακλουθούν ορισμένες φωτογραφίες από διάφορα σχεδία αλλά εμείς προτείνουμε ή από ξύλο ή από πέτρα.