26/10/12

Φυτεύουμε Καρότο

Στις ψυχρές περιοχές το καρότο σπέρνεται άνοιξη και καλοκαίρι, γιατί σε θερμοκρασίες κάτω από 5 οC δεν φυτρώνει ο σπόρος. Στις θερμότερες περιοχές όμως, μπορούμε να σπείρουμε όλο το χρόνο, όταν η θερμοκρασία είναι 7-30 οC, διαλέγοντας την κατάλληλη ποικιλία. Υπολογίζοντας ότι θα χρειαστούν 3-5 μήνες ως τη συγκομιδή, προγραμματίζουμε την παραγωγή μας.
Άνοιξη και καλοκαίρι επιλέγουμε ποικιλίες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο μέχρι τη συγκομιδή (όψιμες), ενώ το φθινόπωρο σπέρνουμε ποικιλίες που αναπτύσσονται πιο γρήγορα (πρώιμες), ώστε τα καρότα να είναι έτοιμα πριν το χειμώνα.  Το φυτό αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες, όμως αναπτύσσεται αργά και δημιουργεί λεπτά και μικρά καρότα. Για να αναπτυχθεί σωστά, προτιμά θερμοκρασίες 15-20 οC, ενώ σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχει μειωμένη απόδοση και κακή ποιότητα.
Το καρότο μπορεί να καλλιεργηθεί σε πολλά εδάφη εκτός από τα ξερά και πετρώδη, προτιμά όμως γόνιμα εδάφη, μέτριας σύστασης, αμμοπηλώδη, όχι αλκαλικά. Πριν τη σπορά σκάβουμε βαθιά το έδαφος (στα 30-40 εκ.) και προσθέτουμε καλά χωνεμένη κοπριά (σε αναλογία 2-4 τόνους το στρέμμα) και τα βασικά λιπάσματα (άζωτο, φώσφορο και κάλιο).

 
Καλό είναι η κοπριά να έχει μπει στην προηγούμενη καλλιέργεια, γιατί αν δεν είναι καλά χωνεμένη τα καρότα παραμορφώνονται. Σπέρνουμε σε γραμμές που απέχουν 25-30 εκ., καλύπτουμε τους σπόρους, που είναι πολύ μικροί, με λεπτό στρώμα χώματος (περίπου 1 εκ.) και πιέζουμε ελαφρά την επιφάνεια.
Θα χρειαστούμε 400-700 γρ. σπόρου, για ένα στρέμμα. Ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του εδάφους, φυτρώνουν μετά από 5-15 ημέρες.  Για να αναπτυχθούν σωστά τα φιντάνια, τα αραιώνουμε όταν αποκτήσουν 2-3 φύλλα, ώστε όσα μείνουν να απέχουν 5-7,5 εκ. πάνω στη γραμμή. Πολύ σημαντικό είναι να απομακρύνουμε τα ζιζάνια με σκαλίσματα και βοτανίσματα, γιατί ανταγωνίζονται τα φυτά μας, ιδίως στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Επίσης, σε ορισμένες ποικιλίες, στις οποίες καθώς αναπτύσσονται τα καρότα εμφανίζονται πάνω από το έδαφος, με αποτέλεσμα να πρασινίζουν, πρέπει μαζί με το σκάλισμα αυτά να καλύπτονται λίγο με
παράχωμα.
Το πότισμα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την εποχή και το είδος του εδάφους, έτσι ώστε το νερό να είναι διαθέσιμο στα φυτά στην απαιτούμενη ποσότητα. Όταν υπάρχει έλλειψη νερού δημιουργούνται σκληρά και μακριά καρότα, ενώ όταν υπάρχει περίσσεια μπορεί να σχηματιστούν παραμορφωμένα και διπλά καρότα.

Εκτός από τη βασική λίπανση που γίνεται πριν τη σπορά, κατά την ανάπτυξη των φυτών εφαρμόζουμε και επιφανειακή λίπανση με άζωτο σε 2-3 δόσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των γεωπόνων.
Εχθροί και σθένειες
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών που μπορεί να προσβάλλουν τα φυτά, όπως η μύγα του καρότου, οι σιδηροσκώληκες, ο τετράνυχος, οι νηματώδεις, καθώς και αρκετοί μύκητες (αλτερνάρια, σκληρωτίνια, περονόσπορος, ωίδιο κ.ά.) και το βακτήριο ερβίνια.

Η εναλλαγή των καλλιεργειών (αμειψισπορά), η απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών, το σωστό πότισμα, ώστε να μην υπάρχει υπερβολική υγρασία είναι μερικά από τα μέτρα που περιορίζουν ή προλαβαίνουν ορισμένα από τα προβλήματα αυτά.
Επίσης συνιστώνται ψεκασμοί με τα κατάλληλα σκευάσματα, ανάλογα με το πρόβλημα και σύμφωνα με τις οδηγίες των γεωπόνων.
Η συγκομιδή γίνεται 3-6 μήνες μετά τη σπορά, ανάλογα με την ποικιλία και την εποχή. Ξεριζώνουμε τα καρότα όταν έχουν το κανονικό για την ποικιλία μέγεθος και είναι ακόμη τρυφερά. Διατηρούνται χωρίς τα φύλλα τους, σε θερμοκρασία 1-3 οC και υψηλή υγρασία.