30/11/11

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πάντα για την καλλιέργεια των σαλιγκαριών

Στα 5 βίντεο που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα πάντα για την καλλιέργεια των σαλιγκαριών:

Στο πρώτο βίντεο δείτε εισαγωγή και γενικά στοιχεία, στο δεύτερο την περιγραφή της εκτροφής, στο τρίτο την περιγραφή της κατασκευής, στο τέταρτο την ανάλυση του κόστους, στο πέμπτο τα πλεονεκτήματα της επένδυσης και  στο έκτο την διάθεση του προϊόντος